คุณแม่ตั้งครรภ์ขึ้นเครื่องบิน

คุณแม่ตั้งครรภ์แต่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ

ถ้าขึ้นเครื่องบินจะเป็นอันตรายหรือไม่

ว่าที่คุณแม่ที่มีธุระหรือวางแผนการเดินทางในช่วงตั้งครรภ์ สามารถเดินทางโดยสาร

เครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีการปรับระดับความดันในห้องโดยสารเป็นอย่างดีได้

อย่างปลอดภัยค่ะ การเดินทางโดยเครื่องบินไม่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อน  เช่น

อัตราการแท้ง ความผิดปกติของทารกในครรภ์ หรือการคลอดก่อนกำหนด ฯลฯ

แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการตั้งครรภ์ของคุณแม่ มีข้อควรระวัง เช่น ภาวะรกเกาะต่ำ

ปากมดลูกหย่อน มีประวัติการแท้ง หรือแท้งคุกคามบ่อยๆหรือไม่

หากมีข้อควรระวัง คุณแม่ก็ไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบินโดยไม่จำเป็นค่ะ

ถ้าเกิดอาการผิดปกติ เช่นปวดท้อง หรือมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

ภายในเครื่องบินจะไม่มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมจะให้ความดูแลคุณแม่อย่าง

ปลอดภัยได้ ข้อแนะนำนี้รวมถึงช่วงใกล้คลอดด้วยเพราะไม่มีสายการบินไหนพร้อมที่

จะดูแลกรณีที่คุณแม่เกิดคลอดฉุกเฉิน หากจำเป็นต้องเดินทางจริงๆ คุณแม่คงต้อง

ขอคำแนะนำจากสูติแพทย์ผู้ดูแล และขอใบรับรองแพทย์เรื่องอายุครรภ์ที่ถูกต้องด้วย

 

เครื่องสแกนก่อนขึ้นเครื่องบินเป็นอันตรายกับการตั้งครรภ์หรือไม่

หากเครื่องสแกนนั้นมีปริมาณรังสี คุณแม่ที่ต้องเดินทางบ่อยๆควรหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้

ทารกในครรภ์ได้รับรังสีมากเกินไป ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานทางการแพทย์ว่าเครื่องสแกน

ของสนามบินทำให้เด็กพิการ แต่หมอว่าถ้าเลี่ยงได้ก็น่าจะปลอดภัยกว่าค่ะ

คุณแม่สามารถขอรับใบรับรองแพทย์จากสูติแพทย์ผู้ดูแลเพื่อแสดงกับทางสนามบิน

ในการยืนยันว่าตั้งครรภ์จริง และขออนุญาตไม่เข้าเครื่องสแกนนะคะ

 

อายุครรภ์เท่าใด ไม่ควรเดินทางด้วยเครื่องบิน

American International Airlinesหรือ Delta Air Lines อนุญาตให้สตรีมีครรภ์

เดินทางด้วยเครื่องบินได้จนถึงเดือนที่ 9 ยกเว้น 7 วันก่อนคลอด ที่จะมีกฎให้

ว่าที่คุณแม่งดบิน ส่วนสายการบินไทยจะงดให้บริการหญิงตั้งครรภ์ในเส้นทางบิน

ระหว่างประเทศ ในอายุครรภ์ 28-30 สัปดาห์ขึ้นไป

หลักการของทุกสายการบินน่าจะเหมือนกัน แต่ข้อห้ามอาจต่างกันไปบ้าง ขึ้นอยู่กับว่า

เส้นทางการบินนั้นๆใช้เวลานานเท่าไร ควรสอบถามกับสายการบินที่จะ

เดินทางต่อล่วงหน้าจะดีที่สุดค่ะ

 

ที่มาของบทความ:

คนอ่าน 26616 คน
ความเห็น
จะเอาไปบอกเพื่อนที่กำลังท้องคะ มีประโยชน์ดีคะ
ความเห็น
ดีมากเลย
ความเห็น
ชอบคะ
ความเห็น
ดีมากค่ะ
ความเห็น
ชอบมากค่ะ