สัญญาณอันตรายขณะตั้งครรภ์

 

"ลูกรอด..แม่ปลอดภัย" คงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัว อยากให้

เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ แต่เหมือนที่เราทราบกันดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก

กลมๆ ใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่จะต้องให้ความ

สำคัญกับการดูแลตัวเองให้มากขึ้น หมั่นสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แต่ไม่ควรกังวลมากจนเกินไป ซึ่งมีสัญญาณบางอย่างที่พอสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้   
 

1. เลือดออกจากช่องคลอดอาการนี้นับเป็นสัญญาณเตือนที่พบได้บ่อย และมีความ

สำคัญที่สุด หากมีอาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยแม้เพียงหยด

เดียวก็ตาม แนะนำว่าคุณแม่ควรรีบไปพบคุณหมอทันที เพราะอาการเลือดออกจาก

ช่องคลอดอาจเป็นอาการนำของภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ได้หลายอย่าง เช่น

การแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูก ภาวะรกเกาะต่ำ เป็นต้นและบางอย่างอาจเป็น

อันตรายถึงชีวิตได้ ถ้ามาพบคุณหมอช้าจนเกินไป
 

2.   ปวดท้องน้อยเมื่อเริ่มตั้งครรภ์คุณแม่อาจมีอาการปวดท้องน้อยคล้ายกับเวลา

มีปะจำเดือนได้ ถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อยถือว่าปกติ อาจปวดบริเวณเชิงกรานทั้ง 2 ข้าง

เป็นๆ หายๆ เมื่อพักผ่อนอาการเหล่านี้ก็บรรเทาลง แต่ถ้าปวดอย่างรุนแรง ปวดเฉพาะที่

เช่น ข้างซ้ายหรือข้างขวาเพียงข้างเดียว บางรายมีอาการไข้ร่วมด้วย
 

3.   แพ้ท้องรุนแรงดูเหมือนเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ แต่ถ้ามี

อาการแพ้ท้องขั้นรุนแรงจนไม่สามารถทานอาหารได้ อ่อนเพลียมาก คุณหมออาจให้

นอนที่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือ และดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป
 

4.   เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดปกติคุณแม่จะมีอาการเจ็บครรภ์คลอดเมื่ออายุ

ครรภ์ประมาณ 37 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ถ้าอายุครรภ์ยังไม่ถึงช่วงเวลาดังกล่าว แล้วเกิด

เจ็บครรภ์ถือว่าผิดปกติ เพราะมันคือการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้

คลอดก่อนกำหนด ไม่เป็นผลดีต่อทารกน้อยที่คลอดออกมา

**ข้อสังเกต ถ้าคุณแม่พบว่า ท้องตึงหรือแข็ง (อาจปวดบริเวณกระเบนเหน็บ) เป็น

จังหวะสม่ำเสมอ อาจจะทุกๆ 10-15 นาที ควรรีบพบคุณหมอ
 

5.   น้ำเดินโดยปกติถุงน้ำคร่ำจะแตกหรือรั่วเมื่อเข้าสู่ระยะใกล้คลอด มดลูกจะมี

การหดรัดตัวบีบถุงน้ำคร่ำจนแตกหรือรั่ว บางคนถุงน้ำอาจแตกหรือรั่วภายหลังเจ็บ

ครรภ์คลอดไม่นาน หรือบางรายถุงน้ำคร่ำอาจแตกหรือรั่วก่อนเจ็บครรภ์ก็มี กรณี

เหล่านี้เรียกว่า น้ำเดิน ต้องรีบไปโรงพยาบาล
 

6.   ปวดศีรษะ ตามัว จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ 3 อาการนี้เป็นอาการที่แสดงถึง ภาวะความดัน

โลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ หรือที่เรียกว่า ครรภ์เป็นพิษ ซึ่งภาวะแบบนี้ ถือว่าเป็นภาวะ

แทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ที่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์อาการ

ที่พบบ่อยคือ ปวดศีรษะ บริเวณหน้าผากและท้ายทอย หรือบวมบริเวณใบหน้า หรือ

แขน ขา ร่วมด้วย
 

อาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการที่คุณแม่สังเกตเองได้ หากพบอาการใดอาการ

หนึ่งไม่ควรนิ่งนอนใจ หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป สิ่งที่ควรทำคือรีบไปพบ

คุณหมอทันที

 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก:

คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสำหรับคุณแม่ยุคใหม่โดย รศ. นพ วิทยา ถิฐาพันธ์

คนอ่าน 127368 คน
ความเห็น
ได้ความรู้เยอะดี
ความเห็น
ชอบคะ
ความเห็น
ดีมากค่ะ
ความเห็น
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีค่ะ
ความเห็น
ขอบคุนค่ะ
1